ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0003 สายทางบ้านโพนทา- บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
Admin

Share: