ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้
151 หมู่ 4 ตำบลกุตาไก้  ถนนหนองดินแดง – เทพพนม  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160
เบอร์โทรศัพท์  042-578300
โทรสาร  042-578300
E-MAIL  :  kutagai@gmail.com

admin

Share: