ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

151 หมู่ 4 ตำบลกุตาไก้  ถนนหนองดินแดง – เทพพนม  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  48160

เบอร์โทรศัพท์  042-578300

โทรสาร 042-578301

E-MAIL  :  kutagai@gmail.com