ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1)
Admin

Share: