ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยค้อ(จุดที่ 2) หมู่ที่8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ...มข.2...8 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร
admin

Share: