ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังยาง หมู่ที่3 บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20เมตร ผนังข้างสูง 3.5เมตร สันฝายสูง 2เมตร ตามแบบ มข. 2527 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ ฝายน้ำล้น ห้วยวังยาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนดู่
admin

Share: