ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
Share:

Author: Admin Kutakai