ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
Share:

Author: Admin Kutakai