ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก
Share:

Author: Admin Kutakai