ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ 21-0005 สายทางบ้านกุตาไก้-บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริม
Share: