ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ 21-003 สายทางบ้านโพนทา-บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 5,225 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตา ปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Share: