ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยค้อ(จุดที่ 1) หมู่ที่8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่
Share: