องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share:

Author: admin