การจัดกิจกรรมมอบที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ โดยผผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นางคำเผือน อุยสาห์ บ้านเลขที่21 หมู่10 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Share: