Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 9 ธ.ค.64 เจ้าหน้าที่ อบต.กุตาไก้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ชาวบ้านตำบลกุตาไก้ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ณ.สามแยกบ้านนาเรียง ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่28 ตุลาคม 2564

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจัลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่23 ตุลาคม 2564 08.00น. ณ. บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอปลาปาก พิธีวางพวงมาลา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เวลา 10.00น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ส.อบจ จินตนา วาชัยยุง ส.อบจ อำเภอปลาปาก ท่านกำนันตำบลกุตาไก้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ผอ.รพสต.กุตาไก้ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมเปิด”ศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน” (COVID-19 Care Center : CCC)โดย ใช้อาคารหลังสีฟ้า และสีขาว โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม รองรับผู้กักตัวของตำบลกุตาไก้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

บันทึกความเข้าใจ(MOU)ความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

สรุปโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดขยะในชุมชนขององค์การบริหารส่วนกุตาไก้ ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณจาก สสส.จังหวัดนครพนม วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกับชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 2 ที่ หอประชุม อบต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Continue Reading...