ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศแก้ไขสอบคัดเลือกบุคคล
Share:

Author: Admin Kutakai