ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต จากสายรอบหมู่บ้านโคกสะอาดถึงสายรอบหมู่บ้านโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,367 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค๋การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต-สายรอบหมู่บ้านโคกสะอาด-หมู่ที่-๙
Share: