เวลา 10.00น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ส.อบจ จินตนา วาชัยยุง ส.อบจ อำเภอปลาปาก ท่านกำนันตำบลกุตาไก้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ผอ.รพสต.กุตาไก้ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมเปิด”ศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน” (COVID-19 Care Center : CCC)โดย ใช้อาคารหลังสีฟ้า และสีขาว โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม รองรับผู้กักตัวของตำบลกุตาไก้

Share: