สรุปโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อลดขยะในชุมชนขององค์การบริหารส่วนกุตาไก้ ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณจาก สสส.จังหวัดนครพนม วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share:

Author: admin