สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกับชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเวทีชุมชน ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 2 ที่ หอประชุม อบต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Share:

Author: admin