โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share:

Author: Admin Kutakai