เดินรณรงค์ วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ร่วมกับชาวบ้านตำบลกุตาไก้ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

Share:

Author: Admin Kutakai