พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 21 ตุลาคม 2563 นายทรัพย์ทวี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก

Share:

Author: Admin Kutakai