ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

เดือนตุลาคม ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (2)
Share:

Author: Admin Kutakai