โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share:

Author: Admin Kutakai