ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังหว้า หมู่ที่ 1 บ้านนางาม ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-ห้วยวังหว้า-ม.1
Share:

Author: Admin Kutakai