ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังตอ หมู่ที่ 7 บ้านนาเรียง ตำบลกุตาไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-ห้วยวังตอ-ม.7
Share:

Author: Admin Kutakai