ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.3และ ม.12 ของ อบต.กุตาไก้ พ่นวันที่ 8 เมษายน 2563

Share:

Author: admin