ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.1,2,6,7 ของ อบต.กุตาไก้ พ่นวันที่ 7 เมษายน 2563

Share:

Author: admin