ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานป้องกัน
Share:

Author: admin