ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม.4,5,9,10 ของ อบต.กุตาไก้ พ่นวันที่ 6 เมษายน 2563

Share:

Author: admin