ประเพณีงานนมัสการองค์หินตั้ง ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

Share: