ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยค้อ (จุดที่2) หมู่ที่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527
Share: