มณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมกับ นายกิตตินันท์ พรมด้วง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.กุตาไก้ ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมเสาธง 5 นาที ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ณ.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

Share: