13 ตุลาคม 2565 นายกิตตินันท์ พรมด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้พร้อมด้วยข้าราชการ ครูและพนักงานจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา

Share: