การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เดินรณรงค์ วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ร่วมกับชาวบ้านตำบลกุตาไก้ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

7-35-โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง-1
7-35โครงการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด-1
7-35โครงการนมัสการองค์หินตั้ง-1
7-35-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ-1
7-35โครงการนมัสการเจดีย์เก้ายอด-1
7-35โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-1

Share:

Author: admin