การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เดินรณรงค์ วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ร่วมกับชาวบ้านตำบลกุตาไก้ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

Share:

Author: admin