ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนทา ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่สแกน (1)1
Share: