ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เก็บค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม65
Share:

Author: Admin Kutakai