วันที่ 9 ธ.ค.64 เจ้าหน้าที่ อบต.กุตาไก้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ชาวบ้านตำบลกุตาไก้ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ณ.สามแยกบ้านนาเรียง ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Share:

Author: admin