ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ปิดสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine)และศูนย์พักคอย (Community Isolation)

ประกาศปิดสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย-โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
Share:

Author: Admin Kutakai