ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Share:

Author: Admin Kutakai