ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.21-0001 สายทางบ้านดอนดู่-บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ-จ้างก่อสร้างถนน-คสล.-สายทางบ้านดอนดู่-บ้านนาดอกไม้
Share: