ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2567 วังฝายใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุตาไก้ กว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาฯ-จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-วังฝายใหม่-หมู่-6
Share: