ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เพิ่มเติม

สถานที่กักตัวเพิ่มเติม
Share:

Author: Admin Kutakai