สภาวัฒนธรรมตำบลกุตาไก้ร่วมกับอบต.กุตาไก้และชาวตำบลกุตาไก้ ขอเชิญเที่ยวงานบุญเดือนสาม นมัสการองค์หินตั้ง วันที่ 27-28 มกราคม 2563

Share:

Author: admin