ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ประกาศงานทรัพยากรบุคคล
Share:

Author: Admin Kutakai