ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564
Share:

Author: Admin Kutakai