คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 931/2564 เรื่องให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อนครพนมกำหนดมารายงานตัวและมาตรการสำคัญผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

Share:

Author: admin