ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษนักเรียนนักศึกษา
Share:

Author: Admin Kutakai